Εξ αποστάσεως σεμινάριο

Παιγνιώδεις Δραστηριότητες  Μάθησης στο Μουσείο και στο Σχολείο

Η Μουσειακή Εκπαίδευση μπορεί να παίξει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, δίνοντας ένα νέο περιεχόμενο σε όσα μαθαίνουν οι μαθητές/τριες. Κυρίως καλλιεργείται ο στοχασμός, η δημιουργικότητα, η αυτογνωσία, η επικοινωνία των ιδεών, η κατανόηση της διαφορετικότητας και τη γνωστική ανάπτυξη.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος  είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται  ώστε να εξοικειώσουν τα παιδιά με διαφορετικές μορφές της πολιτιστικής κληρονομιάς και της Τέχνης προσφέροντας τους βιωματικές παιχνιώδεις μαθησιακές εμπειρίες,  επαφή με πραγματικά και εικονικά αντικείμενα, δυνατότητες πολλαπλών ερμηνειών των εκθεμάτων, αύξηση του ενδιαφέρον τους και της ευελιξίας της σκέψης τους και ενίσχυση των επικοινωνιακών σχέσεων μουσείου-σχολείου.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει τρίμηνη διάρκεια και απευθύνεται σε  επαγγελματίες που ασχολούνται με τον Πολιτισμό και  σε εκπαιδευτικούς και ενδιαφέρονται για να εντάξουν δραστηριότητες Μουσειακής Εκπαίδευσης στο πρόγραμμα τους.

Θεματικές ενότητες:

1η Ενότητα

Ιστορίες αντικειμένων…Προσωπικές ιστορίες…Ο καθένας έχει μια ιστορία!

Τα αντικείμενα μπορούν να αφηγηθούν τις ιστορίες των ανθρώπων που τα δημιούργησαν ή τα χρησιμοποιήσαν ή που τα μεταβίβασαν σε άλλους. Ακολουθώντας το νήμα της διαδρομής τους αποκαλύπτουν ιστορική και προσωπική αξία τους και μετατρέπονται σε κείμενα που επιδέχονται πολλαπλές αναγνώσεις και ερμηνείες.  Αλήθεια, αν μας έλεγε κάποιος να επιλέξουμε μια σειρά αντικειμένων που αντικατοπτρίζει την προσωπική ή οικογενειακή μας ιστορία ποια θα ήταν αυτά; Είναι δύσκολο ή εύκολο να διαλέξουμε αντικείμενα που σχετίζονται με την πορεία της ζωή μας; Τα αντικείμενα μπορούν να ξυπνήσουν αναμνήσεις που νομίζουμε ότι έχουν χαθεί;  Πόσο εύκολο είναι να αποχωριστούμε ένα αντικείμενο που σχετίζεται με την προσωπική μας ιστορία;

Η συγκεκριμένη ενότητα  ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες μέσα από τη διερεύνηση, την ανακάλυψη και την ερμηνεία των αντικειμένων:

  • να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν επικοινωνιακές σχέσεις μέσα από τη συμμετοχή τους σε μικρές ομάδες στην προσπάθεια τους να προσεγγίσουν αντικείμενα που έχουν σχέση με την ζωή τους ή με την ζωή άλλων ανθρώπων δημιουργώντας προσωπικές ιστορικές γραμμές.
  • Να ξεδιπλώσουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις των παιδιών απέναντι σε αντικείμενα που συνδέονται με το παρελθόν τους και την οικογενειακή τους ιστορία και να προσφέρουν στα παιδιά την δυνατότητα να μάθουν να αντλούν πληροφορίες μέσα από την παρατήρηση και τη χρήση των αισθήσεων.
  • Να μπουν στην διαδικασία να γράψουν την ιστορία ενός αγαπημένου τους αντικειμένου.
  • Να γνωρίσουν τα κουτιά των αναμνήσεων που προτείνονται από τα μουσεία για να ενεργοποιήσουν την μνήμη επισκεπτών που έχουν διαγνωσθεί με άνοια.

2η Ενότητα

Slow Looking…Λεπτομερής παρατήρηση έργων τέχνης

Η υπομονετική, παρατεταμένη και λεπτομερής παρατήρηση (slow looking) μπορεί να παράγει ενεργές γνωστικές ευκαιρίες και να αναπτύξει την κριτική σκέψη του ατόμου, σε αντίθεση με την παροχή πληροφοριών με υψηλής ταχύτητας μέσα. Η διαδικασία της αναζήτησης και της περιγραφής ενθαρρύνει το βλέμμα να έρθει πιο κοντά με το αντικείμενο που παρατηρείται και το οδηγεί στην εξαγωγή πιο ενημερωμένων συμπερασμάτων αναπτύσσοντας την κριτική και δημιουργική σκέψη του ατόμου. Το συγκεκριμένο παιδαγωγικό εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα τέχνης και πολιτισμού, αλλά και στο σχολείο.

Η  συγκεκριμένη ενότητα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με στρατηγικές παρατεταμένης παρατήρησης (slow looking) που αφορούν έργα τέχνης, αλλά και αντικείμενα της καθημερινής ζωής βελτιώνοντας την ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής.

3η Ενότητα

Αανζητήσεις μέσα από παιχνίδια θησαυρού στο μουσείο και στο σχολείο

Tα παιχνίδια θησαυρού είναι από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στα σχολεία και στα μουσεία με στόχο να βελτιώσουν την μάθηση των παιδιών.

Η  συγκεκριμένη ενότητα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τα παιχνίδια θησαυρού και πως μπορούν να τα οργανώσουν στο σχολείο και στο μουσείο, αλλά και να αποκτήσουν δεξιότητες  που απαιτούνται  για το σχεδιασμό γρίφων και κωδίκων που απαιτούνται για την εφαρμογή παιχνιδιών θησαυρού.

4η Και 5η  Ενότητα

Ιστορίες και παιχνίδια Stem  από τον κόσμο της αρχιτεκτονικής

Η αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο μια εφαρμοσμένη επιστήμη αλλά σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την Τέχνη, μιας και ο ρόλος της αισθητικής και της συνολικής εικόνας, παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός κτιρίου. Η αρχιτεκτονική, συνθέτει επιμέρους γνώσεις από τις καλές τέχνες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις επιστήμες των μηχανικών.

Η συγκεκριμένη ενότητα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να βοηθήσουν τα παιδιά:

– να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις, προτιμήσεις και απόψεις για τα κτίρια που μας περιβάλλουν και διάφορα αρχιτεκτονικά μνημεία.
– να ενισχύσουν την τρισδιάστατη αντίληψη τους, την μαθηματική σκέψη και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.
– να γνωρίσουν έργα γνωστών καλλιτεχνών που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική.

– να γνωρίσουν παιδικά βιβλία που συνδέονται με σπουδαία αρχιτεκτονικά μνημεία.
– να δημιουργήσουν τα δικά τους αρχιτεκτονικά έργα STEM με διάφορα υλικά.

6η Ενότητα

Προσεγγίζοντας παιδικές ιστορίες τέχνης για παιδιά

Τα βιβλία με παιδικές ιστορίες που αφορούν την τέχνη προσφέρουν την δυνατότητα οι μικροί αναγνώστες να  γνωρίσουν, παρατηρήσουν, να αναλύσουν, να ερμηνεύσουν δυνατές οπτικές αναπαραστάσεις (έργα τέχνης) και τη ζωή σπουδαίων καλλιτεχνών.

Η συγκεκριμένη ενότητα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εντάξουν τις παιδικές ιστορίες τέχνης σε εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων ή στα σχολικά προγράμματα σπουδών και να βοηθήσουν τα παιδιά:

  • Να κατανοήσουν την διαδρομή που κάνει ένας καλλιτέχνης για να φτάσει στη δημιουργία ενός έργου τέχνης.
  • Να αντιληφθούν τι σημαίνει τι σημαίνει έμπνευση, δημιουργία, έργο τέχνης, δικαίωμα στην ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση.

Διδάσκουσα: Νίκη Κάντζου, Νηπιαγωγός, Μ.Δ.Ε. στην Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία του Νηπιαγωγείου, υποψήφια Διδάκτωρ στη Μουσειακή Εκπαίδευση

Ημερομηνία έναρξης:  13 Φεβρουαρίου 2023

Κόστος συμμετοχής 150 ευρώ

Εκπτώσεις: 120 ευρώ/φοιτητές, κάτοχοι κάρτας ανεργίας, έκπτωση 10% στα μέλη μας

(Δυνατότητα αποπληρωμής σε 2 δόσεις)

Επιπλέον έκπτωση 10% για αποπληρωμή του σεμιναρίου μέχρι 1 Φεβρουαρίου

Το πρόγραμμα είναι 100 διδακτικών ωρών και διαρκεί 12 εβδομάδες.

To σεμινάριο πραγματοποιείται με ασύγχρονο τρόπο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης του Μουσείου, το υλικό θα δίνεται σταδιακά και θα ακολουθούν εργασίες και δραστηριότητες με μία τελική εργασία. Tην τελευταία εβδομάδα του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί και μια σύγχρονη επιμορφωτική συνάντηση μέσω πλατφόρμας Zoom.

Βεβαιώσεις παρακολούθησης δίνονται όταν κάποιος/α παρακολουθήσει όλες τις θεματικές ενότητες και παραδώσει τις εργασίες του.

Πληροφορίες/Εγγραφές:

  • Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής εδώ
Share Button