Στις συλλογές μπορείτε να δείτε ένα μικρό τμήμα του υλικού που ανήκει στο ΕΚΕΔΙΣΥ.

Πλοηγηθείτε σε όλη μας τη συλλογή χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα.

Σπάνιες Συλλογές Αναγνωστικά
Α’ Δημοτικού
Ιστορία Μαθηματικά Ξένα σχολικά βιβλία Εποπτικό υλικό
Χρηστομάθειες Αναγνωστικά
Β’ Δημοτικού
Φυσική Ιστορία Φυσική
Χημεία
Παιδικά βιβλία
(Ελληνικά)
Σχολικά αρχεία
Αρχαία Αναγνωστικά
Γ’ Δημοτικού
Φυτολογία
Ζωολογία
Μουσική Παιδικά βιβλία
(Ξένα)
Απολυτήρια
Έλεγχοι
Λατινικά Αναγνωστικά
Δ’ Δημοτικού
Θρησκευτικά Εικαστικά Παιδαγωγικά βιβλία Σχολικές φωτογραφίες
Έκθεση Αναγνωστικά
Ε’ Δημοτικού
Γεωγραφία Θέατρο Παιδικά περιοδικά Εγκύκλιοι
Γραμματική Αναγνωστικά
ΣΤ’ Δημοτικού
Πατριδογνωσία Γυμναστική Παιδικά κόμικς Χάρτες
Ψυχολογία Αναγνωστικά
(όλες τις τάξεις)
Αγωγή του πολίτη Τετράδια Σχολικά όργανα
Ηθική
Λογική
Ξένων γλωσσών  Άλλα Μαθήματα

 Γλώσσα
γυμνασίου-λυκείου

Άλλα αντικείμενα σχολικής ζωής
Share Button