Εξ αποστάσεως σεμινάριο: Παιγνιώδεις Δραστηριότητες Μάθησης στο Μουσείο και στο Σχολείο

Εξ αποστάσεως σεμινάριο

Παιγνιώδεις Δραστηριότητες  Μάθησης στο Μουσείο και στο Σχολείο

Η Μουσειακή Εκπαίδευση μπορεί να παίξει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, δίνοντας ένα νέο περιεχόμενο σε όσα μαθαίνουν οι μαθητές/τριες. Κυρίως καλλιεργείται ο στοχασμός, η δημιουργικότητα, η αυτογνωσία, η επικοινωνία των ιδεών, η κατανόηση της διαφορετικότητας και τη γνωστική ανάπτυξη.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος  είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται  ώστε να εξοικειώσουν τα παιδιά με διαφορετικές μορφές της πολιτιστικής κληρονομιάς και της Τέχνης προσφέροντας τους βιωματικές παιχνιώδεις μαθησιακές εμπειρίες,  επαφή με πραγματικά και εικονικά αντικείμενα, δυνατότητες πολλαπλών ερμηνειών των εκθεμάτων, αύξηση του ενδιαφέρον τους και της ευελιξίας της σκέψης τους και ενίσχυση των επικοινωνιακών σχέσεων μουσείου-σχολείου.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει τρίμηνη διάρκεια και απευθύνεται σε  επαγγελματίες που ασχολούνται με τον Πολιτισμό και  σε εκπαιδευτικούς και ενδιαφέρονται για να εντάξουν δραστηριότητες Μουσειακής Εκπαίδευσης στο πρόγραμμα τους.

Θεματικές ενότητες:

1η Ενότητα

Ιστορίες αντικειμένων…Προσωπικές ιστορίες…Ο καθένας έχει μια ιστορία!

Τα αντικείμενα μπορούν να αφηγηθούν τις ιστορίες των ανθρώπων που τα δημιούργησαν ή τα χρησιμοποιήσαν ή που τα μεταβίβασαν σε άλλους. Ακολουθώντας το νήμα της διαδρομής τους αποκαλύπτουν ιστορική και προσωπική αξία τους και μετατρέπονται σε κείμενα που επιδέχονται πολλαπλές αναγνώσεις και ερμηνείες.  Αλήθεια, αν μας έλεγε κάποιος να επιλέξουμε μια σειρά αντικειμένων που αντικατοπτρίζει την προσωπική ή οικογενειακή μας ιστορία ποια θα ήταν αυτά; Είναι δύσκολο ή εύκολο να διαλέξουμε αντικείμενα που σχετίζονται με την πορεία της ζωή μας; Τα αντικείμενα μπορούν να ξυπνήσουν αναμνήσεις που νομίζουμε ότι έχουν χαθεί;  Πόσο εύκολο είναι να αποχωριστούμε ένα αντικείμενο που σχετίζεται με την προσωπική μας ιστορία;

Η συγκεκριμένη ενότητα  ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες μέσα από τη διερεύνηση, την ανακάλυψη και την ερμηνεία των αντικειμένων:

  • να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν επικοινωνιακές σχέσεις μέσα από τη συμμετοχή τους σε μικρές ομάδες στην προσπάθεια τους να προσεγγίσουν αντικείμενα που έχουν σχέση με την ζωή τους ή με την ζωή άλλων ανθρώπων δημιουργώντας προσωπικές ιστορικές γραμμές.
  • Να ξεδιπλώσουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις των παιδιών απέναντι σε αντικείμενα που συνδέονται με το παρελθόν τους και την οικογενειακή τους ιστορία και να προσφέρουν στα παιδιά την δυνατότητα να μάθουν να αντλούν πληροφορίες μέσα από την παρατήρηση και τη χρήση των αισθήσεων.
  • Να μπουν στην διαδικασία να γράψουν την ιστορία ενός αγαπημένου τους αντικειμένου.
  • Να γνωρίσουν τα κουτιά των αναμνήσεων που προτείνονται από τα μουσεία για να ενεργοποιήσουν την μνήμη επισκεπτών που έχουν διαγνωσθεί με άνοια.

2η Ενότητα

Slow Looking…Λεπτομερής παρατήρηση έργων τέχνης

Η υπομονετική, παρατεταμένη και λεπτομερής παρατήρηση (slow looking) μπορεί να παράγει ενεργές γνωστικές ευκαιρίες και να αναπτύξει την κριτική σκέψη του ατόμου, σε αντίθεση με την παροχή πληροφοριών με υψηλής ταχύτητας μέσα. Η διαδικασία της αναζήτησης και της περιγραφής ενθαρρύνει το βλέμμα να έρθει πιο κοντά με το αντικείμενο που παρατηρείται και το οδηγεί στην εξαγωγή πιο ενημερωμένων συμπερασμάτων αναπτύσσοντας την κριτική και δημιουργική σκέψη του ατόμου. Το συγκεκριμένο παιδαγωγικό εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα τέχνης και πολιτισμού, αλλά και στο σχολείο.

Η  συγκεκριμένη ενότητα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με στρατηγικές παρατεταμένης παρατήρησης (slow looking) που αφορούν έργα τέχνης, αλλά και αντικείμενα της καθημερινής ζωής βελτιώνοντας την ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής.

3η Ενότητα

Αανζητήσεις μέσα από παιχνίδια θησαυρού στο μουσείο και στο σχολείο

Tα παιχνίδια θησαυρού είναι από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στα σχολεία και στα μουσεία με στόχο να βελτιώσουν την μάθηση των παιδιών.

Η  συγκεκριμένη ενότητα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τα παιχνίδια θησαυρού και πως μπορούν να τα οργανώσουν στο σχολείο και στο μουσείο, αλλά και να αποκτήσουν δεξιότητες  που απαιτούνται  για το σχεδιασμό γρίφων και κωδίκων που απαιτούνται για την εφαρμογή παιχνιδιών θησαυρού.

4η Και 5η  Ενότητα

Ιστορίες και παιχνίδια Stem  από τον κόσμο της αρχιτεκτονικής

Η αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο μια εφαρμοσμένη επιστήμη αλλά σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την Τέχνη, μιας και ο ρόλος της αισθητικής και της συνολικής εικόνας, παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός κτιρίου. Η αρχιτεκτονική, συνθέτει επιμέρους γνώσεις από τις καλές τέχνες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις επιστήμες των μηχανικών.

Η συγκεκριμένη ενότητα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να βοηθήσουν τα παιδιά:

– να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις, προτιμήσεις και απόψεις για τα κτίρια που μας περιβάλλουν και διάφορα αρχιτεκτονικά μνημεία.
– να ενισχύσουν την τρισδιάστατη αντίληψη τους, την μαθηματική σκέψη και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.
– να γνωρίσουν έργα γνωστών καλλιτεχνών που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική.

– να γνωρίσουν παιδικά βιβλία που συνδέονται με σπουδαία αρχιτεκτονικά μνημεία.
– να δημιουργήσουν τα δικά τους αρχιτεκτονικά έργα STEM με διάφορα υλικά.

6η Ενότητα

Προσεγγίζοντας παιδικές ιστορίες τέχνης για παιδιά

Τα βιβλία με παιδικές ιστορίες που αφορούν την τέχνη προσφέρουν την δυνατότητα οι μικροί αναγνώστες να  γνωρίσουν, παρατηρήσουν, να αναλύσουν, να ερμηνεύσουν δυνατές οπτικές αναπαραστάσεις (έργα τέχνης) και τη ζωή σπουδαίων καλλιτεχνών.

Η συγκεκριμένη ενότητα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εντάξουν τις παιδικές ιστορίες τέχνης σε εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων ή στα σχολικά προγράμματα σπουδών και να βοηθήσουν τα παιδιά:

  • Να κατανοήσουν την διαδρομή που κάνει ένας καλλιτέχνης για να φτάσει στη δημιουργία ενός έργου τέχνης.
  • Να αντιληφθούν τι σημαίνει τι σημαίνει έμπνευση, δημιουργία, έργο τέχνης, δικαίωμα στην ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση.

Διδάσκουσα: Νίκη Κάντζου, Νηπιαγωγός, Μ.Δ.Ε. στην Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία του Νηπιαγωγείου, υποψήφια Διδάκτωρ στη Μουσειακή Εκπαίδευση

Ημερομηνία έναρξης:  13 Φεβρουαρίου 2023

Κόστος συμμετοχής 150 ευρώ

Εκπτώσεις: 120 ευρώ/φοιτητές, κάτοχοι κάρτας ανεργίας, έκπτωση 10% στα μέλη μας

(Δυνατότητα αποπληρωμής σε 2 δόσεις)

Επιπλέον έκπτωση 10% για αποπληρωμή του σεμιναρίου μέχρι 1 Φεβρουαρίου

Το πρόγραμμα είναι 100 διδακτικών ωρών και διαρκεί 12 εβδομάδες.

To σεμινάριο πραγματοποιείται με ασύγχρονο τρόπο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης του Μουσείου, το υλικό θα δίνεται σταδιακά και θα ακολουθούν εργασίες και δραστηριότητες με μία τελική εργασία. Tην τελευταία εβδομάδα του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί και μια σύγχρονη επιμορφωτική συνάντηση μέσω πλατφόρμας Zoom.

Βεβαιώσεις παρακολούθησης δίνονται όταν κάποιος/α παρακολουθήσει όλες τις θεματικές ενότητες και παραδώσει τις εργασίες του.

Πληροφορίες/Εγγραφές:

  • Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής εδώ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Ημέρες Μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, και οι Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας,  Βοιωτίας, Ηλείας, Λάρισας, Πιερίας, Ροδόπης, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, οι Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, Ηρακλείου, Ροδόπης, Φωκίδας δια των υπευθύνων Πολιτιστικών Προγραμμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων θέλοντας να συμβάλλουν στην Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος διοργανώνουν διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου στις 18:00 με θέμα: Το Ολοκαύτωμα: από τη Λογοτεχνία στα Graphic Novel.

Εισηγητές/τριες:

Δημήτρης Γουλής, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ

Οπτικοποιώντας το ανείπωτο: κινηματογράφος και ολοκαύτωμα στη διδακτική πράξη

Τσιλιμένη, Τασούλα, Καθηγήτρια  Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Καραντώνα Γεωργία, Υπ. Δρ. Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας

Graphic Novel και Ολοκαύτωμα – Διδακτικές προτάσεις και εφαρμογές για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στοφόρος Κώστας, δημοσιογράφος -συγγραφέας

Το Ολοκαύτωμα στη μυθοπλασία για παιδιά και εφήβους

*Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έχει καθιερώσει την 27η Ιανουαρίου ως «Διεθνή Μέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος». Η 27η Ιανουαρίου του 1945 ήταν η μέρα κατά την οποία απελευθερώθηκε το στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής εδώ

Στους συμμετέχοντες θα αποσταλεί ο σύνδεσμος παρακολούθησης.

Όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν μπορούν να αποκτήσουν το βιβλίο των κ. Τσιλιμένη και Καραντώνα «Graphic novel και ολοκαύτωμα: Διδακτικές Προτάσεις και Εφαρμογές για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» με 50% έκπτωση.

Οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά.

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης – Προσεγγίζοντας  το Ολοκαύτωμα μέσα από τη Λογοτεχνία και την Τέχνη

Ημέρες Μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Προσεγγίζοντας  το Ολοκαύτωμα μέσα από τη Λογοτεχνία και την Τέχνη

 

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, θέλοντας να συμβάλλει στην Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος (27 Ιανουαρίου), διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:

 

Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου στις 18:00 στον χώρο του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης (Αγίας Φιλοθέης 17).

Στο σεμινάριο οι εισηγητές και οι εισηγήτριες θα είναι:

Κώστας Στοφόρος, δημοσιογράφος -συγγραφέας

Το Ολοκαύτωμα στη μυθοπλασία για παιδιά και εφήβους

Κώστας Θεριανός, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Κοινωνικών Επιστημών, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής.

Το ολοκαύτωμα σε μια διδακτική ώρα

Γιούλη Χρονοπούλου, Τ. Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Μνημεία Ολοκαυτώματος -Διδακτική αξιοποίηση

*Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έχει καθιερώσει την 27η Ιανουαρίου ως «Διεθνή Μέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος». Η 27η Ιανουαρίου του 1945 ήταν η μέρα κατά την οποία απελευθερώθηκε το στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου.*

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής εδώ.

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. 

 

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κουκλοθεάτρου – Χριστουγεννιάτικα κουκλοπαιχνίδια και κατασκευές

Εργαστήριο κουκλοθεάτρου
«Χριστουγεννιάτικα κουκλοπαιχνίδια και κατασκευές»

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022 13:00

 

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και ο τομέας Παιδαγωγικών του ΙΕΚ ΑΚΜΗ σας προσκαλούν σε ένα εργαστήριο κουκλοθέατρου με τίτλο

 «Χριστουγεννιάτικα κουκλοπαιχνίδια και κατασκευές»

Οι δευτεροετείς σπουδαστές του Τομέα Παιδαγωγικών του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, θα σας παρουσιάσουν πρωτότυπα κουκλοπαιχνίδια με τα χέρια και ευφάνταστες κούκλες με Χριστουγεννιάτικη μορφή. Θα μάθουμε τις τεχνικές γραφής αντίστοιχων παιχνιδιών και τον τρόπο δημιουργίας κουκλών, προκειμένου να τα αξιοποιήσουμε με τα παιδιά.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, εμψυχωτές και σε όσους ενδιαφέρονται για το αντικείμενο.

Ελεύθερη συμμετοχή – Απαραίτητη η συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής εδώ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σεμινάριο – Δημιουργία Εκπαιδευτικού Επιτραπέζιου Παιχνιδιού

Διαδικτυακό Σεμινάριο

Δημιουργία Εκπαιδευτικού Επιτραπέζιου Παιχνιδιού

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 18:30

 

Στα πλαίσια του Δικτύου του 10ου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Δημιουργώντας τα δικά μας παιχνίδια» (δείτε εδώ ) αλλά και του Δικτύου «Τα σχολεία αναζητούν την ιστορία τους» (https://schoolsnetwork.weebly.com/ ) το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και οι Διευθύνσεις Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής Α΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής, η Διεύθυνση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Γ’Αθήνας, η Διεύθυνση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, η Διεύθυνση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, η Διεύθυνση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, η Διεύθυνση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, και η Διεύθυνση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, συνδιοργανώνουν  ένα  διαδραστικό σεμινάριο την  Τρίτη 29 Νοεμβρίου και ώρα 18:30-20:00 μ.μ. (διαδικτυακά).

 

Θέμα: Δημιουργία εκπαιδευτικού επιτραπέζιου παιχνιδιού

 

Το διαδραστικό σεμινάριο δημιουργίας εκπαιδευτικού επιτραπέζιου παιχνιδιού στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων με την ιδέα της ένταξης της παιχνιδοκεντρικής μάθησης στην τυπική εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για το πώς μπορούν να οργανώσουν τις σκέψεις τους ώστε να διατυπώσουν μια ιδέα για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού επιτραπέζιου παιχνιδιού, πώς να διαμορφώσουν τους κανόνες τους παιχνιδιού τους ώστε να αποκτήσει νόημα για τους μαθητές και μαθήτριες τους και, τέλος, ποια μορφή εκπαιδευτικού παιχνιδιού ικανοποιεί τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής στοχοθεσίας τους.

Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί με την παιδαγωγική σημασία του λάθους από τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο επιτραπέζιο εκπαιδευτικό παιχνίδι και θα καταλήξουμε σε σκέψεις για την ενσωμάτωση των γνωστικών αντικειμένων στα επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Εισηγητές:

Ηλίας Στουραΐτης, Δρ. Ιστορίας, εκπαιδευτικός, σχεδιαστής εκπαιδευτικών παιχνιδιών

Τόλης Λαύκας, εκπαιδευτικός, σχεδιαστής εκπαιδευτικών επιτραπέζιων παιχνιδιών

Όσοι/ες ενδιαφέρονται συμπληρώνουν τη φόρμα συμμετοχής εδώ

Θα σας αποσταλεί ο σύνδεσμος συμμετοχής.

Οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά.

 

Διαβάστε περισσότερα

Λέσχη Ανάγνωσης από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Λέσχη Ανάγνωσης από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

 

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος EU READ & ART (Εrasmus+ KA2 project number: 2021-1-LT01-KA220-ADU-000035334\1) αποφάσισε τη δημιουργία μιας Λέσχης Ανάγνωσης που θα μας δώσει τη δυνατότητα όχι μόνο να διαβάσουμε και να συζητήσουμε σημαντικά λογοτεχνικά βιβλία, αλλά και να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία μας με αναγνώστες από την Λιθουανία την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ισπανία.

Η Λέσχη αποσκοπεί στην καλλιέργεια της σχέσης μας με το διάβασμα και αποτελεί μια δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου μας.  Η ανταλλαγή απόψεων βοηθά όχι μόνο στην καλύτερη κατανόηση του κειμένου, αλλά ανοίγει και νέους δρόμους επικοινωνίας.

Οι συναντήσεις μας συνεχίζονται την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου στις 18:30 με το μέχρι τώρα ανέκδοτο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Ανήφορος» που κυκλοφορεί στις 26 Οκτωβρίου από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Μαζί μας θα έχουμε μαζί μας ανθρώπους που έχουν συμβάλλει στην έκδοση του μυθιστορήματος, αλλά και σε όλη την εκδοτική προσπάθεια που φέρνει τον Καζαντζάκη στον 21ο αιώνα.

Τη Λέσχη συντονίζει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Στοφόρος.

Πληροφορίες

Για να λάβετε μέρος στη λέσχη ανάγνωσης συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής εδώ

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους παρακολουθήσουν όλες τις συναντήσεις

Επικοινωνία: 2103250341 info@ekedisy.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση. Μόνον κατόποιν έγκρισης του ΕΚΕΔΙΣΥ( Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού)