Εσώφυλλο με τίτλοΒυζάντιος, Σ & Α. Ραγκαβής, Α. (1848). Ελληνική Χρηστομάθεια ή Συλλογή Τεμαχίων εκ των Δοκιμωτέρων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών προς χρήσιν των απανταχού Ελληνικών. Σχολείων, Τόμος Δεύτερος. Εν Αθήναις: Εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, Οδός Ερμού Αρ.. 213

DSC01095

Εσωτερική σελίδα  με την εγκριτική απόφαση

DSC01096

Πίσω σελίδα με σημειώσεις μαθήματος  για τη μάχη του Μαραθώνα

Share Button