Φωτογραφία του 1925

Φωτογραφία του 1925

Αντιγράφουμε από τα αρχεία του Σχολείου:

“Το σχολείον ιδρύθη κατά το έτος 1920 δια Βασιλικού Διατάγματος μετά την απελευθέρωσιν της πόλεως υπό του Ελληνικού Στρατού και εγκατάστασιν των Ελληνικών αρχών.

Δια την μέχρι του 1941 στέγασίν του εχρησιμοποιήθη παλαιά οικία, κτισθείσα κατά το 1870 επί της οδού Νικομηδείας, κειμένη εις την Βορειοανατολικήν περιοχήν της πόλεως, ανήκουσα εις το Δημόσιον, λιθόκτιστος, διώροφος εκ εξ (6) αιθουσών ακανονίστων και διαφόρου μεγέθους  εκάστη.

Το οίκημα τούτο χρησιμοποιούμενον καταχρηστικώς ως σχολείον μέχρι το 1941 ελλείψει παντός άλλου, παλαιόν, ανεπαρκές και ακατάλληλον, υπέστη σημαντικάς ζημίας υπό των Βουλγάρων  κατά την περίοδον της κατοχής, κατέστη επικινδύνως ετοιμόρροπον…”

Γυμναστικές επιδείξεις στο σχολείο

alex_-03

alex_04 (1)

alex_07

1-peripou-67

2-peripou-to-67

3-peripou-to-67

img_0004

946337_639296486101906_804021934_n

Γυμναστικές επιδείξεις στην αυλή του σχολείου στη δεκαετία του 1960

alex_02a

5-70-st

Και στη δεκαετία του 70

29-5-70-st (1)

img_0001

1974

img_0002

Μαθητές με τους δασκάλους τους

alex_01 (1)

ceb5ceb9cebacf8ccebdceb1-1969

Γιορτές και εθνικοί επέτειοι

28oktovri68

28η Οκτωβρίου 1967

28oktovri67b

28η Οκτωβρίου 1968 

Πρώτα φωτογραφία μπροστά στο σχολικό κτίριο με τις στολές της παρέλασης και μετά η παρέλαση

28-10-681

28-10-67e-taxi (2)

28-10-68-st-taxi (1)

alex_05

 

Σχολικές γιορτές

3-peripou-67

 

1974

 

Στην αποφοίτηση του 1974

(Το υλικό πάρθηκε από την ιστοσελίδα του σχολείου http://2dimalex.wordpress.com/category/%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CF%83/%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85/)

Share Button