Τετράδιο Νίκου Θρασυβούλου 1970-1971 (δωρεά Νίκου Θρασυβούλου)

Τετράδιο Νίκου Θρασυβούλου 1970-1971 (δωρεά Νίκου Θρασυβούλου)

Εσωτερικό του τετραδίου

Εσωτερικό του τετραδίου

IMG_20160820_0003

Το τετράδιο μας δίνει στοιχεία για ένα μάθημα του “ωρολογίου προγράμματος”; το οποίο τώρα δεν υφίσταται.

 

Share Button