Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού είναι ένα κοινωφελής εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισμός. ΝΕΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤ΄Σκοπός του, σύμφωνα και με το καταστατικό του, είναι η προαγωγή των αξιών της ελληνικής παιδείας, της ελληνικής εκπαίδευσης και του ελληνικού πολιτισμού μέσω δραστηριοτήτων που αφορούν την παιδεία, την εκπαίδευση, τα γράμματα, τον πολιτισμό. Οι σκοποί αυτοί επιτυγχάνονται μέσα από τις δράσεις, τις εκθέσεις και τα προγράμματά του. Ειδικότερα στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου στο οποίο θα συγκεντρώνονται, θα καταγράφονται, θα ψηφιοποιούνται όλα τα αρχεία ώστε να είναι προσβάσιμα για έρευνα σε μεμονωμένους ερευνητές, φορείς, Πανεπιστήμια, και γενικά σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ειδικότερα για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα αναπτυχθούν από τον φορέα, μεταξύ των άλλων, οι εξής δραστηριότητες:

 • Η δημιουργία Κέντρου Έρευνας των Ελληνικών Σχολικών και Παιδικών Βιβλίων καθώς και συναφούς σχολικού υλικού.
 • Η μέσω του Ερευνητικού Κέντρου καταγραφή, συντήρηση, ψηφιοποίηση  του υλικού και ιδιαίτερα των πολύτιμων αρχείων.
 • Η  δημιουργία κέντρων εφαρμογών για την υλοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, των ανωτέρω ερευνών και εφαρμογών
 • Η δημιουργία μουσειακών χώρων όπου θα φιλοξενείται το υλικό έτσι ώστε να παρουσιάζεται ολοκληρωμένα η πορεία του σχολικού και παιδικού βιβλίου στην Ελλάδα καθώς και η ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης
 • Η οργάνωση εκθέσεων, περιοδικών συλλογών και παρουσιάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Η οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, εκπομπών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών, εκδηλώσεων και η δραστηριοποίηση σε τομείς ενημέρωσης, εκπαίδευσης, κατάρτισης για την παρουσίαση και προβολή των στοιχείων της ελληνικής παιδείας.
 • Η οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών προγραμμάτων κατάρτισης και εξειδίκευσης, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και του σχολικού εγχειριδίου.
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την διάχυση προγραμμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση, την παιδεία με  κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου.
 • Η προαγωγή και η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας σε όλες τις ιστορικές της μορφές και η μεταλαμπάδευση της ελληνικής παιδείας και των αξιών που προκύπτουν από αυτήν.
 • Η δημιουργία και συστηματοποίηση της σχετικής με τα ανωτέρω βιβλιογραφίας καθώς και η έκδοση σχετικού ερευνητικού υλικού (έκδοση βιβλίων, λευκωμάτων, καταλόγων, πρακτικών συνεδρίων και ημερίδων και η στοιχειοθέτηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με τη  χρήση κάθε ηλεκτρονικού μέσου).
 • Η δημιουργία και διασπορά εκπαιδευτικού και ενημερωτικού ψηφιακού ή/και εντύπου υλικού.
 • Η συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων και η διασταύρωση στοιχείων και ερευνητικών μεθόδων με άλλα αντίστοιχα Μουσεία και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Η διακρατική συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Μεσογειακών Χωρών και της Βαλκανικής.
 • Η συνεργασία με άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού σε τομείς πνευματικούς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς, έρευνας  και συντήρησης αρχειακού υλικού.
Share Button