Συμμετοχή του ΕΚΕΔΙΣΥ στο έργο του ΙΕΠ με τη ψηφιοποίηση των σχολικών βιβλίων

biblio 103BIBLIAKANTARTZI 002Αντίγραφο από Untitled-14BIBLIAKANTARTZI 001

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού ήταν ένας από τους φορείς που συμμετείχαν στο μεγάλο έργο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τη ψηφιοποίηση σχολικών βιβλίων.

Το ΕΚΕΔΙΣΥ συμμετείχε με αναγνωστικά και βιβλία Θρησκευτικών :

 

Οι άλλοι φορείς που συμμετείχαν ήταν:

ΠΗΓΕΣ

Συμμετείχε ακόμα με σχετική αρθρογραφία:

  1. Το σχολικό βιβλίο και η εικονογράφησή του

  2. Το αναγνωστικό “Ο φάρος του χωριού”

  3. Το αναγνωστικό “Φύση και Ζωή”

  4. Το αναγνωστικό “Στα παλιά χρόνια”

  5. Το αναγνωστικό “Διγενής Ακρίτας”

  6. Το τρίτομο Ανθολόγιο του 1975. Η εικονογράφηση του Ανθολογίου για τα παιδιά του Δημοτικού

 

.

Read More

Εισαγωγή θεμάτων για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία. Υλοποίηση Διευρυμένης Εφαρμογής

main_r1_c1

Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  έργο με τίτλο «Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτεπιστασία παραγωγής βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία ΜΙΣ 92268»  Τίτλος έργου ανάθεσης «Υλοποίηση διευρυμένης εφαρμογής».

Δείτε τη σχετική ιστοσελίδα ΕΔΩ

Read More

Εισαγωγή Θεμάτων για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

img098

Συμμετοχή στο  Πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Βελτίωση-Επικαιροποίηση συμπληρωματικών φυλλαδίων στο πλαίσιο του ΠΕ 3.3. Βελτίωση/διόρθωση του υλικού».

Δείτε τη σχετική ιστοσελίδα ΕΔΩ

Read More

Εισαγωγή Θεμάτων για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

main_r1_c1

Συμμετοχή στο  Πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Συντονισμός, παρακολούθηση και στήριξη της πιλοτικής εφαρμογής. Ενημέρωση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε ότι αφορά την εφαρμογή του υλικού στις τάξεις τους, στα πλαίσια του Π. Ε. 3.1. Πιλοτική εφαρμογή υλικού» .

Δείτε τη σχετική ιστοσελίδα ΕΔΩ

Read More

Μελέτη και ανάλυση σχολικών εγχειριδίων. Διερεύνηση σχετικής έντυπης και ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας


main_r1_c1 (1)

Συμμετοχή σε Πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Μελέτη και ανάλυση σχολικών εγχειριδίων. Διερεύνηση σχετικής έντυπης και ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας”

Συμμετοχή και συνεργασία στην επιλογή και στην οργάνωση του περιεχομένου της πιλοτικής έκδοσης του βιβλίου «συμπληρωματικά φυλλάδια των σχολικών εγχειριδίων»

img099

Δείτε το σχετικό υλικό ΕΔΩ

Read More

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση. Μόνον κατόποιν έγκρισης του ΕΚΕΔΙΣΥ( Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού)