O Επιθεωρητής της Μέσης Εκπαίδευσης του Νομού Αρκαδίας κάνει την απολογιστική του Έκθεση. Από την πρώτη σελίδα της Έκθεσης του Επιθεωρητή της Μέσης Εκπαίδευσης του Νομού Αρκαδίας παρατηρούμε ότι τα προβλήματα ήταν τα ίδια και τότε: έλλειψη διδακτικού προσωπικού,  κτιριακό , υλικοτεχνική υποδομή.

Όμως συνεχίζει η Έκθεση:

“Παρ’ όλας τας εν τη αρχή της παρούσης αναφερομένας ελλείψεις ως προερρέθη το διδακτικόν προσωπικόν Μέσης Εκπαιδεύσεως φιλότιμον κατέβαλεν προσπάθειαν δια την ανάπτυξιν των προϋποθέσεων εκείνων αίτινες καθιστώσιν την νεολαίαν ικανήν δια την αντιμετώπισιν της ζωής, την ανάπτυξιν δήλον ότι του θρησκευτικού και Εθνικού αισθήματος και την απομάκρυνσιν εκ της φθοροποιού και επονειδίστου Διεθνισμού ο οποίος τόσον αίμα και τόση καταστροφή εκόστισε εις τον Λαόν μας”

ipg630

 

 

ipg631

ipg632

 

ipg633

Share Button