Σχολικά εγχειρίδια. Η αισθητική τους διάσταση και το περιεχόμενό τους στην πορεία εξέλιξης της εικονογράφησης.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ. H ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Τα βιβλία αρχίζουν και χρησιμοποιούνται συστηματικά στην εκπαίδευση μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας από τον Γουτεμβέργιο. Η τυπογραφία γνωρίζει μεγάλη άνθηση και εξαπλώνεται στα μεγάλα κέντρα της εποχής (Βενετία, Παρίσι, Πράγα). Η εικονογράφηση ακολουθεί την εξέλιξη του βιβλίου και δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην εικονογράφηση των βιβλίων από σημαντικούς ζωγράφους και χαράκτες. Το πρώτο σχολικό βιβλίο στο οποίο υπάρχει εικονογράφηση, είναι το βιβλίο  «Orbis Sensualium Pictus»    του John Amos Comenius (1657). Το βιβλίο αυτό περιέχει 150 μαθήματα, καθένα από τα οποία είναι εικονογραφημένο με μια εικόνα. Υπήρξε το πιο διαδεδομένο σχολικό βιβλίο στη Γερμανία για έναν αιώνα. Μίμηση του βιβλίου αυτού είναι το «The London Vocabulary» του James Greenwoods. Kαι στα δύο βιβλία χρησιμοποιήθηκαν  μικρές εικόνες με τη μέθοδο της ξυλογραφίας (Κανταρτζή, 2003, 40).

Διαβάστε το ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Οι άνδρες πάνε στον πόλεμο, οι γυναίκες…Mια έρευνα για τα στερεότυπα των δυο φύλων στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας

Οι  άνδρες πάνε στον πόλεμο, οι γυναίκες…Mια έρευνα για τα στερεότυπα των δυο φύλων στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 126, 2002, 119-129 (ISSN 1105-3968)

Δείτε ΕΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση. Μόνον κατόποιν έγκρισης του ΕΚΕΔΙΣΥ( Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού)